Vesamo
 
 
Sang thăm Tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam(2/5-6/5/2017)
Vesamo
date : 19-08-29 08:46  read : 3,365 

Tổ chức 'Đêm giao lưu Hữu nghị Việt -Hàn tại Hội An và thăm quan Đà Nẵng, Hội An tỉnh Quảng Nam
13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_E5AxzWODugtzFjfwPJkD4J.jpg

13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_1lrNR8tH6adC7w4YGO32SIB1Od.jpg

13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_GBTDQx44amcvwSYKO3.jpg

13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_S9RAFDZaYagLBJJ9EI16XWZ6z.jpg

13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_bzvOkhPcAhisNoGpUugNO4S.jpg


13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_awJyY6aBS.jpg