Vesamo
 
 
Sang thăm Tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam(2/5-6/5/2017)
Vesamo
date : 19-08-29 08:39  read : 3,092 
VESAMO hỗ trợ 10.000USD để xây nhà nhân ái cho gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại TP.Tam Kỳ, hỗ trợ cho 35 nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh và thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ khuyết tật tỉnh.

13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_y11jSAX4RPfz9pjnsKUonHx.jpg

13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_aoRd4NBg.jpg

13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_dQ6prFOrTqKltUzzI6OH7BR.jpg

13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_R8ONyEceQejNx9u.jpg

13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_VUfELNGm3M2Won96TMBTOh23.jpg

13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_7tuCfj7njdbUjQpzth2Na8olW.jpg


13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_d4wVIAOiH.jpg