Vesamo
 
 
Buổi gặp mặt với đoàn TP.HCM
Vesamo
date : 19-08-29 08:57  read : 2,956 
Buổi gặp mặt với đoàn TP.HCM tại khách sạn Lotte Busan, ngày 21 tháng 5 năm 2017

Trưởng đoàn là ông Nguyễn Thành Phong

캡처1.JPG

13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_dLoUW3t8da9a1QJH2Y.jpg


캡처2.JPG