Vesamo
 
 
Cuộc thi nói tiếng Hàn dành cho du học sinh VN
Vesamo
date : 19-08-29 10:23  read : 2,980 
Ngày 28 tháng 5 năm 2017, tổ chức Cuộc thi nói tiếng Hàn dàn cho du học sinh VN tại trường cao đẳng kỹ thuật Dongwon
캡처1.JPG

캡처2.JPG

캡처3.JPG

캡처5.JPG

캡처6.JPG

캡처7.JPG

캡처8.JPG