Vesamo
 
 
Báo Thời đại 27/06/2019
Vesamo
date : 19-08-26 16:57  read : 4,252 

시대일보10.JPG

시대일보11.JPG

시대일보12.JPG

https://thoidai.com.vn/hoi-nhung-nguoi-han-yeu-viet-nam-se-xay-nha-va-trao-qua-cho-45-gia-dinh-o-binh-dinh-80980.html