Vesamo
 
 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 17/05/2017
Vesamo
date : 19-08-25 16:06  read : 5,183 

vufo1.JPG

vufo2.JPG

http://vufo.org.vn/Doan-Hoi-nhung-nguoi-Han-Quoc-yeu-Viet-Nam-tham-va-lam-viec-tai-Viet-Nam-08-2942.html?lang=vn