Vesamo
 
 
Báo Sài Gòn Giải phóng 11/09/2016
Vesamo
date : 19-08-25 16:00  read : 5,325 

10.jpg

20.jpg
http://www.sggp.org.vn/bi-thu-thanh-uy-tphcm-dinh-la-thang-tiep-hoi-nhung-nguoi-han-quoc-yeu-viet-nam-282183.html