Vesamo
 
 
Báo Bắc Ninh 10/5/2012
Vesamo
date : 12-05-23 12:43  read : 2,279 

http://baobacninh.com.vn/news_detail/73983/hoi-nhung-nguoi-han-quoc-yeu-viet-nam-tham-bac-ninh.html