Vesamo
 
 
Cuộc thi nói tiếng Hàn dành cho du học sinh VN
Vesamo
date : 19-08-29 16:40  read : 2,108 

Ngày 7 tháng 10, Vesamo tổ chức 'Cuộc thi nói tiếng Hàn dành cho du học sinh VN"
말하기1.jpg

말하기2.jpg

말하기3.jpg

말하기4.jpg


말하기5.jpg