Vesamo
 
 
Sang thăm Tỉnh Bình Dương để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam(5/7-8/7/2018)
Vesamo
date : 19-08-29 16:38  read : 2,809 
Ngày 7 tháng 7, tiệc chiêu đãi 
만찬1.jpg


만찬2.jpg