Vesamo
 
 
Sang thăm Tỉnh Bình Dương để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam(5/7-8/7/2018)
Vesamo
date : 19-08-29 16:35  read : 2,081 
Ngày 7 tháng 7, Lễ trao "Ngồi nhà đoàn kết"

대단결1.jpg


대단결2.jpg