Vesamo
 
 
Họp mặt đầu năm 2018
Vesamo
date : 19-08-29 16:02  read : 2,270 

Ngày 23 tháng 2 năm 2018, tại khách sạn Commodore

20180223_200528.jpg

20180223_200721.jpg