Vesamo
 
 
Cuộc thi nói tiếng Hàn dành cho phụ nữ VN tại Busan
Vesamo
date : 19-08-29 10:40  read : 2,963 

Này 24 tháng 11 năm 2017, tổ chức 'Cuộc thi nói tiếng Hàn dành cho phụ nữ Vn tại Busan'

13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_gf8TA9YC.jpg

13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_YZcykVvhpmcyHc2F.jpg

13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_8gVmmjAyI9.jpg

13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_ePAgkQQXs.jpg