Vesamo
 
 
Lễ trao học bổng cho 10 sinh viên Phân hiệu Đại học Bình Dương – Cà Mau
Vesamo
date : 19-08-29 10:34  read : 2,232 
Ngày 5/9/2017, Vesamo trao học bổng trị giá 100 triệu đồng(5.000.000 won) cho 10 sinh viên Phân hiệu Đại học Bình Dương – Cà Mau

13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_IKXWamxj1SaiJpXpN7xKngSXm.jpg

13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_qgAyDmwt.jpg
13a5b7b7dce9f00138cbe84221ae7624_wJvgyWfRtqnGkAenRxvASrYkU.jpg