Vesamo
 
62 Cuộc phỏng vấn với các thành viên Hội VESAMO Vesamo 02-07 1699
61 Chào ngài Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Vesamo 02-07 1704
60 Gặp mặt với Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Hàn Vesamo 02-07 1587
59 Gặp mặt với Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam Vesamo 02-07 1495
58 Gặp mặt với phó chủ tịch viện KHXH Việt Nam Vesamo 12-13 1548
57 Hội thảo hữu nghị Hàn-Việt năm 2012 Vesamo 12-13 1516
56 Sân chơi cùng với người nước ngoài 2012 Vesamo 12-13 1466
55 Diễn đàn giao lưu văn hóa sinh viên Hàn-Việt năm 2012 Vesamo 09-07 1484
54 Phái đoàn chúc mừng kỷ niệm 37 năm thông nhất đất nước Việt Nam Vesamo 05-23 1515
53 Phái đoàn chúc mừng kỷ niệm 37 năm thông nhất đất nước Việt Nam Vesamo 05-23 1479
52 Phái đoàn chúc mừng kỷ niệm 37 năm thông nhất đất nước Việt Nam Vesamo 05-23 1452
51 Họp mặt đầu năm 2012 Vesamo 03-22 1508
50 Gặp mặt với phái đoàn tỉnh Bắc Ninh Vesamo 03-22 1522
49 Hội thảo hữu nghị Hàn-Việt năm 2011 Vesamo 03-22 1527
48 Lễ ký kết MOU VESAMO với Trường ĐH Bình Dương Vesamo 03-22 1589
47 Lễ ký kết MOU VESAMO với Hội hữu nghị Việt-Hàn TP.HCM Vesamo 03-22 1726
 1  2  3  4  5  6  7  8