Vesamo
Home > 자료실 > 동영상자료
 
2015 한-베 대학생 문화교류포럼
Vesamo
작성일 : 16-08-29 14:11  조회 : 657회 
2015년 5월 31일(일) 14시 30분, 2015 한-베 대학생 문화교류포럼이 동원과학기술대학교에서 개최되었다.
Chu tich VESAMO Chang Ho Ick trao giai cho cac sinh vien Viet Nam.JPG

Sinh vien Viet Nam tham gia cuoc thi hung bien_3.JPG

Sinh vien Viet Nam tham gia cuoc thi hung bien_2.JPG

anh luu niem.JPG